Dokumentacja techniczno- ruchowa doziemnej obudowy studni głębinowej EO-SUB

Instrukcja montażu
doziemnej obudowy studni głębinowej EO-SUB

Opis produktu

Doziemna obudowa studni głębinowej EO-SUB produkcji EOTECH jest niezwykle wytrzymała, dzięki zastosowaniu karbowanej konstrukcji zbiornika. Obudowa ta zastępuje tradycyjne obudowy studni wykonane z betonowych kręgów. Pokrywa oraz korpus wykonane są z utwardzonego polietylenu (LDPE).
Zastosowanie włazu rewizyjnego o wymiarach 600mm umożliwia łatwy
i wygodny dostęp do wnętrza obudowy. Istnieje możliwość dokupienia drabinki pasującej
do otworu rewizyjnego.
Doziemną obudowę studni głębinowe EO-SUB można posadowić na terenach zarówno o niskim jak i wysokim poziomie wód gruntowych.
Produkt posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

Właściwości

 • Możliwość ulokowania obudowy w dowolnym miejscu (jednak dedykowanym miejscem instalacji jest trawnik).

 • Łatwy dostęp do wnętrza za pomocą włazu i drabinki.

 • Charakteryzuje się solidną konstrukcją przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi.

 • Możliwość montażu na terenach które posiadają stosunkowo wysoki poziom wód gruntowych.

 • Całkowita szczelność i nieprzepuszczalność.

 • Wysoka odporność chemiczna.

 • Nie wymaga stałej konserwacji.

 

Instalacja studzienki
UWAGA: Przed przystąpieniem do prac montażowych należy się upewnić czy produkt
nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

 

 1. Montaż obudowy studni należy rozpocząć od wykonania wykopu niewiele większego od wielkości studzienki. Istotne jest wyrównanie dna wykopu, powinno
  się usunąć wszelkie kamienie, gruz posiadające ostre krawędzie. Na dnie wykopu należy wykonać poziomą podsypkę z piasku o grubości 200 – 250mm i dobrze ją ubić.
  UWAGA: Prace należy wykonywać w taki sposób aby nie uszkodzić rury osłonowej studni głębinowej.

 2. Osadzić obudowę we wcześniej przygotowanym wykopie. Należy zachować szczególną ostrożność przy opuszczaniu, aby nie uszkodzić dna obudowy głowicą studni głębinowej. Następnie wypoziomować.

 3. Podłączyć instalację sanitarną do obudowy. Rury wchodzące do obudowy należy uszczelnić wkładkami „insi tu”.

 4. Napełnić obudowę wodą do poziomu 1/3 jego wysokości. Następnie obsypać
  go piaskiem na wysokość napełnienia zbiornika.

 5. Piasek którym została obsypana obudowa należy zagęścić.
  UWAGA: Zagęszczenie należy wykonać metodą „namywania”. Metoda ta polega
  na zalewaniu piasku wodą, która powoduje jego osadzenie. Podczas zlewania woda pozostaje na wierzchu tworząc kałużę. Należy odczekać, aż woda wsiąknie w piasek. Po wsiąknięciu wody zlewanie należy powtórzyć. Stosując ten sposób zagęszczania zapobiega się późniejszemu osiadaniu gleby nad obudową.

 6. Napełnić obudowę wodą do około 2/3 jej wysokości. Następnie obsypać dookoła piaskiem na tą wysokość i zagęścić.

 7. Wykop zasypać do poziomu gruntu. Nasypany piasek lekko ubić. Po zasypaniu i ubiciu sprawdzić poziom pokrywy.

 8. Wypompować wodę z obudowy.

 

Budowa obudowy

  

Elementy:
1.Pokrywa
2.Korpus obudowy
3.Instalacja sanitarna

 

 

 

Uwagi:

 • Wydłużenie włazu do obudowy wynosi maksymalnie 1000mm.

 • Średnica otworów przelotowych w obudowie jest dobierana przy zamówieniu
  na życzenie klienta. W skład zestawu wchodzą uszczelki „in situ”.

 • Osadzenie obudowy EO-SUB w środowisku wysokich wód gruntowych może odbyć się poprzez wykonanie opaski dociskowej wokół dolnej części zbiornika
  z półsuchego betonu o szerokości około 500mm i grubości 150mm.

 • Jeśli wystąpi konieczność osadzenia obudowy pod pasem ruchu drogowego należy nad nią wykonać chroniącą płytę żelbetonową. Płytę żelbetonową należy projektować indywidualnie w zależności od potrzeb i wymagań projektowych.