Dokumentacja techniczno- ruchowa obudowy studni Eto- Term SN z osprzętem ze stali nierdzewnej

Instrukcja montażu
termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej
ETO-TERM-SN z osprzętem ze stali nierdzewnej

 

Opis produktu

Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-TERM-SN z osprzętem ze stali nierdzewnej produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii. Zastępuje ona dotychczas stosowane podstawy betonowe. Obudowa wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego co zapewnia jej dużą wytrzymałość przy zachowaniu stosunkowo niskiej masy. Użyte do produkcji wyrobu komponenty zapewniają pełną ochronę przed działaniem ujemnych temperatur. Dodatkowo ścianki obudowy wypełniono kompozytem o zwiększonym współczynniku odporności cieplnej.
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają zachowanie nienagannej czystości oraz łatwy i szybki dostęp do wnętrza obudowy. Wewnątrz obudowy uzyskuje się bezproblemowy dostęp do elementów instalacji sanitarnej, wodomierza, zasuwy, itd. Obudowa spełnia wszelkie normy stawiane przez stacje sanitarno - epidemiologiczne. Posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

Właściwości

 • Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy.

 • Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej.

 • Charakteryzuje się solidną konstrukcją przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi.

 • Możliwość wielokrotnego wykorzystania obudowy.

 • Pełna ochrona termiczna przez ujemnymi temperaturami.

 • Posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

Instalacja obudowy

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac montażowych należy się upewnić czy produkt nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

 1. Montaż obudowy studni głębiowej należy rozpocząć od wykonania betonowego fundamentu w postaci wylewki. Fundament powinien sięgać poniżej strefy przemarzania gruntu.

UWAGA: Prace należy wykonywać w taki sposób aby nie uszkodzić rury osłonowej studni głębinowej. Powierzchnia fundamentu powinna tworzyć z rurą osłonową studni kąt prosty. Minimalne wymiary fundamentu to 1850x1300mm.
Fundament należy wyposażyć w otwory na rurociąg tłoczny i przewody zasilające. Szalunek do tych otworów można wykonać np. z rur PCV. Odległość osi rury osłonowej studni od osi rury wodociągowej wynosi 645mm. Fundament należy wyposażyć także w cztery aluminiowe uchwyty przeznaczone do przymocowania obudowy do fundamentu. Uchwyty znajdują się w zestawie.
UWAGA: Montaż obudowy bez fundamentu jest niedopuszczalny. Prowadzić on może do uszkodzenia rury osłonowej studni.

 1. Sprawdzić kąt pomiędzy osią rury osłonowej studni a wylanym fundamentem. Kąt powinien wynosić 90 stopni.

 2. Przystąpić do montażu obudowy na fundamencie. Po ustawieniu obudowy na fundamencie należy wykręcić śruby służące do przenoszenia obudowy. Obudowę przykręcić do aluminiowych uchwytów. Szczelinę pomiędzy obudową a fundamentem wypełnić masą uszczelniającą na bazie silikonu.

 3. Podłączyć instalację sanitarną i elektryczną.

UWAGA: Montaż i odłączenie instalacji elektrycznej powinna wykonać osoba do tego uprawniona.

 1. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy zamknąć obudowę na zamek znajdujący się w pokrywie.

Instalacja sanitarna

Obudowa wyposażona jest w armaturę sanitarną.

Komponenty armatury sanitarnej:

 • Wodomierz śrubowy,

 • Zawór zwrotny,

 • Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa dla DN 50 – DN 100, zawór kulowy dla DN 32 i DN 40,

 • Zawór czerpalny służący do poboru próbek,

 • Manometr.

Instalacja sanitarna obudowy zawiera proste odcinki rurociągu potrzebne do montażu wodomierza.

W przypadku obudowy termoizolacyjnej DN100 zastosowano wodomierz kątowy i zawór zwrotny kątowy.

Pozostałe elementy obudowy:

 • Pokrywa wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego,

 • Wlot powietrza,

 • Zawiasy znajdujące się wewnątrz obudowy, umożliwiające unoszenie pokrywy,

 • Zamek ze stali nierdzewnej na klucz trójkątny, umożliwiający zamknięcie pokrywy, zabezpieczający przed dostaniem się do wnętrza obudowy osób nieupoważnionych (w opcji kłódka lub klucz patentowy),

 • Głowica studni wraz z kołnierzem – stal nierdzewna,

 • Kolano hamburskie – stal nierdzewna,

 • Wspornik kotwiący,

 • Skrzynka elektryczna,

 • Osłona otworu wprowadzającego rurę wodociągową,

 • Ocieplenie rury wodociągowej.

Instalacja elektryczna
 

Wewnątrz obudowy znajduje się skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego. Pozwala ona na podłączenie przewodu pompy głębinowej z przewodem zasilającym obudowę. Ponadto skrzynka elektryczna wyposażona jest także w wejście dla jedno-fazowego przewodu do zasilania termostatu o mocy do 0,25W i gniazda serwisowego. Przewód termostatu powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnico prądowym o prądzie upływu 30mA.
Nastawa temperatury na termostacie powinna wynosić 11 stopnie Celsjusza. Wówczas termostat będzie utrzymywać temperaturę w przedziale od 7 do 11 stopni Celsjusza.

 

Budowa

1. Fundament 2. Rura osłonowa studni 3. Rura pompy głębinowej 4. Podstawa obudowy termoizolacyjnej 5. Zamek zamykany na klucz – stal nierdzewna 6. Głowica studni – stal nierdzewna 7. Podnoszona pokrywa
8. Wodomierz 9. Zawór zwrotny – stal nierdzewna 10. Manometr 11. Przepustnica ręczna – stal nierdzewna 12. Skrzynka elektryczna 13. Ocieplenie rury wodociągowej 14. Rura wodociągowa 15. Punkt stały 16. Otwory dla kabla zasilającego pompę i kabla termostatu 17. Kotwy mocujące obudowę do fundamentu

 

 

Wersja z ogrzewaniem

Przepływ nominalny[m3/h]

Średnica rury [mm]

Numer katalogowy

ETO-TERM-O-SN

6

32

ETO-032-060-02-SN

ETO-TERM-O-SN

6

40

ETO-040-060-02-SN

ETO-TERM-O-SN

6

50

ETO-050-060-02-SN

ETO-TERM-O-SN

10

50

ETO-050-100-02-SN

ETO-TERM-O-SN

15

50

ETO-050-150-02-SN

ETO-TERM-O-SN

25

50

ETO-050-250-02-SN

ETO-TERM-O-SN

25

65

ETO-065-250-02-SN

ETO-TERM-O-SN

40

65

ETO-065-400-02-SN

ETO-TERM-O-SN

40

80

ETO-080-400-02-SN

ETO-TERM-O-SN

60

100

ETO-100-600-02-SN

ETO-TERM-O-SN

100

125

ETO-125-100-02-SN

ETO-TERM-O-SN

150

150

ETO-150-600-02-SN