Oferta przydomowych oczyszczalni ścieków

Jedną z głównych przyczyn, dla której decydujemy się na zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest brak możliwości podłączenia się do systemu kanalizacji.

Firma Eotech w swojej ofercie posiada:

  1. przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  2. oczyszczalnie do domków letniskowych.

Oczyszczalnie ESPURA H mogą być: 

  • typu tunelowego (zbiornik poziomy) lub
  • drenażowego (zbiornik poziomy).

Natomiast ESPURA V mogą być: 

  • typu tunelowego (zbiornik pionowy) lub
  • typu drenażowego (zbiornik pionowy).

W ofercie mamy także przepompownie ścieków: fotografie, karty katalogowe etc. dla przepompowni

Przydomowe oczyszczalnie ESPURA H

Przydomowa oczyszczalnia to zestaw urządzeń, których zadaniem jest oczyścić ścieki socjalno - bytowe pochodzące z toalet, kuchni, łazienek do takiego stopnia, że będziemy mogli odprowadzić je do gruntu i nie będą stanowić one zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym polega na II etapowym procesie oczyszczania.

W I etapie ścieki socjalno-bytowe kierowane są grawitacyjnie do osadnika gnilnego, gdzie usuwane są głównie substancje nierozpuszczalne w wodzie.

W II etapie ścieki kierowane są do studzienki rozdzielczej, skąd następuje ich równomierne rozprowadzenie po poszczególnych nitkach drenażu. Przez perforowane otwory następuje grawitacyjne przesączanie do obsypki, gdzie zachodzą procesy biologicznego oczyszczania ścieków przy udziale bakterii tlenowych.

Oczyszczalnie do domków letniskowych ESPURA V

Zaostrzane coraz bardziej przepisy sanitarne, jakie stawiane są m.in. na właścicielach domków letniskowych czy gospodarstw agroturystycznych, nakładają na nich obowiązek zainstalowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Charakterystyczną cechą ośrodków wypoczynkowych jest ich nietypowe położenie na terenach cennych przyrodniczo, najczęściej pozbawionych dostępu do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.