Serwis, naprawa pomp głębinowych, sprężarek, mieszadeł

Oferujemy w ramach współpracy z naszym partnerem serwis pomp głębinowych etc. Nasz partner serwisowy prowadzi specjalistyczny serwis i naprawę urządzeń, pomp i sprężarek tłokowych. Oto lista marek, których produkty naprawiamy albo serwisujemy bezpośrednio lub poprzez umowy podpisane przez naszych partnerów: SUBTECK, GRUNDFOS, WILO, EBARA, LOWARA, FLOTEC, HYDRO-VACUUM Grudziądz, LFP Leszczyńska Fabryka Pomp, BIAŁOGON Kielce (nie w pełnym zakresie), MEPROZET, KARELMA Piechowice, METALCHEM, TECUMSEH, BRIGGS-STRATTON, NOCCHI, ABS

Wykonujemy naprawy i serwis sprężarek:

  1. Tłokowych smarowych,
  2. Tłokowych bezsmarowych,
  3. Łopatkowych,
  4. Śrubowych.

Oferujemy remonty dmuchaw i wentylatorów.

Naprawiamy mieszadła, np. marek grundfos, flygt, biox, meprozet, stallkamp, sulzer, ksb  

Wykonujemy dla Państwa następujący zakres usług:

  • Przeglądy okresowe sprężarek 
  • Naprawy sprężarek śrubowych
  • Szczegółowe analizy stanu technicznego sprężarek
  • Remonty bloków
  • Remonty silników
  • przeglądy serwisowe interwałowe  A,B,C,D  zgodnie z wytycznymi producentów sprężarek.
 
Uwaga:
1. Koszt diagnozy urządzenia o mocy silnika:
do 1,5kW wynosi 50,00 zł netto
powyżej 1,5kW do 3,0kW wynosi 100,00 zł netto
powyżej 3,0 kW wynosi 150,00 zł netto
2. W przypadku zgody na naprawę koszty diagnozy są anulowane.
3. Naprawione urządzenie wydajemy tylko za zwrotem pokwitowania.
4. W przypadku braku decyzji klienta co do remontu w terminie do 30 dni od daty przyjęcia, urządzenie zostanie
odesłane do klienta na jego koszt lub zezłomowane.
5. W przypadku nieodebrania naprawionego urządzenia zserwisu w terminie do 40 dni od daty jego przyjęcia,
zostaną naliczone koszty magazynowania w wysokości 0,5% wartości naprawy za każdy dzień zwłoki.

Warunki gwarancji na usługę naprawy:
- Na naprawę udziela się sześciomiesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw. 
- Serwisdokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego produktu oraz nieprawidłowości
w funkcjonowaniu urządzenia w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy. 
- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie
trwania naprawy gwarancyjnej.
- Gwarancja nie obejmuje usterek i awarii urządzenia spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym lub też użytkowaniem
urządzenia w nieodpowiednich warunkach, nie zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, przeróbkami i zmianami
konstrukcyjnymi urządzenia oraz naprawami wykonanymi samodzielnie lub przez inny serwis. 
- Zleceniodawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów naprawy w przypadku gdy: w okresie gwarancji dokonano
3 istotne naprawy a produkt nadal wykazuje wady lub punkt serwisowy stwierdzi, że powstała wada niemożliwa
do usunięcia. 
- Gwarancja jest wydłużana o czas jaki urządzenie przebywa wserwisie w czasie napraw gwarancyjnych. 
- Serwis nie zwraca kosztów dostarczenia towaru do serwisu.
- Użytkownik przekazujący produkt do serwisuw celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie powyższe warunki.

 
Kontakt
 
Dział Serwisu
ul. Głogowska 12
66-004 Racula
 
tel.: 68 327 55 20
fax:  68 411 41 50