FAQ- transakcje międzynarodowe

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. CZY CHCIAŁBYŚ ZMIENIĆ SWOJE ZAMÓWIENIE?

 

2. JAK MOGĘ ZAPŁACIĆ I

JAKIE METODY PŁATNOŚCI OFERUJECIE?

 

3. CZAS DOSTAWY

 

4. ZWROT/ZWROT PRODUKTÓW

 
5. CZAS DOSTAWY

 

6. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 

Możemy zmienić dane w Twoim zamówieniu – takie jak:

  • adres dostawy,
  • sposób płatności,
  • adres e-mail

– w ciągu pierwszych kilku dni po złożeniu zamówienia, ponieważ są one przekazywane producentowi wraz z zamówieniem.

Jeśli chcesz coś zmienić w swoim zamówieniu, najpierw sprawdź status swojego zamówienia. Jeśli status zamówienia to nadal „Zamówione”, oznacza to, że sprzedawca nie przetworzył jeszcze Twojego zamówienia. Jeśli status Twojego zamówienia to już „dostępność potwierdzona” lub „wysłane”, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. W razie potrzeby może wziąć pod uwagę zmienione dane.

Źródło: abebooks.de

 

Wszystkie produkty oferowane przez Odex można wygodnie opłacić kartą Visa, EuroCard / MasterCard itp. Oferujemy tę metodę płatności. Dane karty kredytowej są przesyłane przez bezpieczny serwer, a Odex/ Eotech.pl przetwarza płatność. Polecamy tę metodę płatności szczególnie przy zamówieniach międzynarodowych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub braku dostawy możesz łatwo zainicjować zwrot pieniędzy online za pośrednictwem swojego konta użytkownika. Oprócz płatności kartą kredytową zazwyczaj oferujemy również inne opcje płatności. Przelew bankowy, czek, pobranie, gotówka itp.

Źródło: abebooks.de

Przewidywany czas dostawy, który jest podany podczas składania zamówienia, jest informacją, która zwykle obowiązuje. W rzadkich przypadkach mogą niestety wystąpić nieoczekiwane opóźnienia w poczcie lub w urzędzie celnym, np. w przypadku przesyłek zagranicznych. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli dostawa jest opóźniona. 

Źródło: abebooks.de

Standardowe projekty mogą być przyjmowane bez żadnych problemów. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Dokumenty (źródło:  http://www.gesetze-im-internet.de  ) :

ZAŁĄCZNIK 2 (DO ARTYKUŁU 246A, § 1, § 2, W PUNKCIE 1,NUMER § 2, § 2, NUMER 2)

WZÓR DLA  FORMULARZA ODSTĄPIENIA

(Odniesienie: Federalny Dziennik Ustaw I 2013, s. 3665)
 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij.)
-
Do [nazwę, adres oraz ew. numer faksu i adres e-mail przedsiębiorcy musi podać przedsiębiorce]:
-
Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/świadczenia następującej usługi(*)
-
Zamówione (*) / otrzymane (*)
-
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
-
Adres konsumenta(-ów)
-
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)
-
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

FORMULARZ DLA POLITYKI ANULOWANIA DLA UMÓW ZAWARTYCH NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH ORAZ DLA UMÓW SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ WYŁĄCZENIEM UMÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG FINANSOWYCH

(Odniesienie: Federalny Dziennik Ustaw I 2013, s. 3663 - 3664)

 


Prawo odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas () o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą jasnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem). Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.
Konsekwencje wycofania
Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). ), do natychmiastowego zwrotu, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. 
 
 
Porady projektowe:
 
Wstaw jeden z następujących modułów tekstowych w cudzysłowie:
a)
w przypadku umowy o świadczenie usług lub umowy o dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, jeżeli nie są one oferowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub w określonej ilości, ciepłownictwa lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośnik materialny: „Zawarcie umowy.”;
b)
w przypadku umowy sprzedaży: „na której Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru.”;
C)
w przypadku umowy na kilka towarów, które Konsument zamówił w ramach jednego zamówienia i które są dostarczane osobno: „na których Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, posiada lub.. ma”. ;
D)
w przypadku umowy na dostawę towarów w kilku częściowych przesyłkach lub sztukach: „na której ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki .";
E)
w przypadku umowy o regularne dostarczanie towarów przez określony czas: „w której Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie lub weszła w posiadanie pierwszego towaru”.
 
Nasza nazwa: Eotech, adres Dol. Zielona 24a, PL 65154 Zielona Góra oraz numer telefonu +48604443623, adres e-mail biuro@eotech.pl .
 
„Można również elektronicznie wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inną jednoznaczną deklarację na naszej stronie internetowej [odex.pl]. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego odwołania (np. e-mailem).”
 
„Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej”.
 
Jeżeli konsument otrzymał towar w związku z umową:
a)
 
-
„Masz towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy do ... nas lub do [Eotech, adres Dol. Ziel. 24a , PL 65154 Zielona Góra] dot. zwrotu lub przekazania zakupu spowrotem. Termin jest zachowany, jeżeli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.”
b)
 
-
„Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.”;
-
Jeżeli nie zaproponujesz poniesienia kosztów zwrotu towaru w przypadku umowy zawartej na odległość, a towar ze względu na swój charakter nie może zostać w normalnym trybie odesłany pocztą: „Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości .. . [500Eur]” . ”, Lub, jeżeli kosztów nie można racjonalnie obliczyć z góry:„ Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Koszty szacuje się maksymalnie na około [500 EUR]." 
-
Jeżeli towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą ze względu na swój charakter w umowie zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i został dostarczony do domu konsumenta w momencie zawarcia umowy: „Odbierzemy towar na nasz koszt. " 
C)
„Za utratę wartości towaru należy zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru”.
 
W przypadku umowy o świadczenie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, jeżeli nie są one oferowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub w określonej ilości lub na ogrzewanie miejskie: „Czy zażądałeś, aby usługi lub dostawa wody/gazu/energii elektrycznej/ciepłowni [usuń nie dotyczy] powinna rozpocząć się w okresie anulowania, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę, która odpowiada udziałowi do momentu, w którym poinformujesz nas o skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy odpowiada usługom już wykonanym w porównaniu z całkowitym zakresem usług świadczonych w umowie.”
 
 

Zawiadomienie o dłuższych terminach dostaw

Ze względu na sezonowy wzrost zamówień w ciągu kilku miesięcy szczytu, czas dostawy może być dłuższy. Oferujemy dobrej jakości produkty i prosimy o zrozumienie. W tych miesiącach nie posiadamy wystarczających zapasów towarów lub nie możemy zagwarantować natychmiastowej dostawy przez producenta, a my poinformujemy Cię o odpowiednich terminach dostaw.

Zakres dostawy

Dostawa tylko na terenie UE i UK (Zjedn. Królestwa), do Rosji i Ukrainy tylko na zapytanie. 

Po powstaniu sporu poinformujemy konsumenta, że ​​jesteśmy gotowi wziąć udział w postępowaniu arbitrażowym. Jesteśmy gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem polubownym i wskażemy odpowiedzialną konsumencką radę polubowną, jeśli konsument i przedsiębiorca zobowiążą się do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem polubownym.

Informacje o adresie i stronie internetowej konsumenckiego organu arbitrażowego

https://www.verbrauch-schlichter.de/

Generalna konsumencka rada 

arbitrażowa Centrum Arbitrażu eV 

Straßburger Straße 8 

77694 Kehl am Rhein

Oświadczenie przedsiębiorcy o udziale w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed tym konsumenckim organem polubownym

Bierzemy udział w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed następującym wyżej wskazanym organem arbitrażowym konsumenckim. 

Tags: